Novinky
Cenník platný od 1.5.2017
Spoločnosť POZAGAS a.s. zverejnila na svojej webovej stránke nový Cenník, ktorý sa uplatňuje od ...
Viac | 28. 04. 2017 |
Nový Cenník platný od 6. februára 2017
Spoločnosť POZAGAs a.s. zverenila nový Cenník za poskytované služby platný od 6. februára 2017. ...
Viac | 06. 02. 2017 |
Súťaž MVP/1/2016 na predaj uskladňovacej kapacity pre sezónu 2017/18
Vážení účastníci trhu s plynom,spoločnosť POZAGAS a.s. zverejnila Súťaž MVP/1/2016 na predaj ...
Viac | 12. 12. 2016 |

»Zobraziť všetky správy

Výzva na prekladanie žiadostí 26/7/2017 (MVP/1/2017 - SPLIT STORAGE)

 

Vážený účastník trhu s plynom,

Spoločnosť POZAGAS a.s. týmto vyhlasuje Výzvu na predkladanie žiadostí 26/7/2017 pre uskladňovaciu kapacitu pre plynárenský rok 2017/2018 v rámci Súťaže MVP/1/2017 - SPLIT STORAGE v súlade s článkom 5 Súťažných podmienok.

Uskladňovacia kapacita, ponúkaná na základe Výzvy na predkladanie žiadostí 26/7/2017, pozostáva z 69 883 MWh (cca. 6,6 mil. m3) a bude prideľovaná ako 1 Balíček služieb produktu SPLIT STORAGE v súlade s článkom 2.1 Súťažných podmienok.

Všetci účastníci trhu môžu požiadať o pridelenie kapacity zaslaním Žiadosti elektronickou poštou na adresu international.tender@pozagas.sk v nasledovnom termíne a čase:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26.7.2017 medzi 11.00 hod. a 13.00 hod. SEČ.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na nasledovných adresách a číslach:

Meno:Martin BeňaMeno:Lukáš Peregrim
Funkcia:riaditeľ pre obchod a marketingFunkcia:manažér pre obchod a marketing
Telefónne číslo:+421 34 772 5939 - kl. 214Telefónne číslo:+421 34 772 5939 - kl. 211
Mobilný telefón:+421 905 447 355Mobilný telefón:+421 917 975 798
    
    
E-mail:international.tender@pozagas.sk
Fax:+421 34 772 2406