Novinky
Cenník platný od 1.5.2017
Spoločnosť POZAGAS a.s. zverejnila na svojej webovej stránke nový Cenník, ktorý sa uplatňuje od ...
Viac | 28. 04. 2017 |
Obchodná verejná súťaž na Dodávku bezpečnostných uzáverov pre plynovody
Spoločnosť POZAGAS a.s. vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na Dodávku bezpečnostných uzáverov pre ...
Viac | 23. 03. 2017 |
Nový Cenník platný od 6. februára 2017
Spoločnosť POZAGAs a.s. zverenila nový Cenník za poskytované služby platný od 6. februára 2017. ...
Viac | 06. 02. 2017 |

»Zobraziť všetky správy

Súťaž MVP/1/2016 (uskladňovacia kapacita s fixnou cenou pre sezónu 2017/18)


Vážení účastníci trhu s plynom,


spoločnosť POZAGAS a.s. uvádza pre sezónu 2017/2018 voľnú uskladňovaciu kapacitu na pevnej báze v rámci medzinárodnej súťaže s označením MVP/1/2016 v celkovej výške 2 169 880 MWh (cca. 205 mil.m3) pracovného objemu.

V rámci súťaže MVP/1/2016 spoločnosť POZAGAS a.s. ponúka alokáciu uskladňovacej kapacity s fixnou cenou určenou priamo v danej Ponuke.

V rámci Súťaže MVP/1/2016 je aktuálne po úprave k 28.4.2017 v ponuke flexibilný uskladňovací produkt STANDARD 110 B s efektívnou vtlačiteľnosťou a vyťažiteľnosťou do 110 dní s upravenou vtlačno/ťažobnou krivkou.

Ďalšie podrobnosti ohľadom podmienok Vašej účasti v Súťaži MVP/1/2016, charakteristiky uskladňovacích produktov, spôsobu pridelenia uskladňovacej kapacity a výpočtu ceny nájdete v súťažnej dokumentácii nižšie alebo v produktovom letáku tu.

Súťažná dokumentácia (MVP/1/2016) po úprave k 28.4.2017 (úpravy sú vyznačnené žltou farbou)

Súťažné podmienky
Zmluva o skladovaní plynu
Žiadosť o prístup do zásobníka a uskladňovanie plynu
Registračný formulár
  
  

V prípade potreby sme Vám k dispozícii na e-mailovej adrese: international.tender@pozagas.sk.

Tešíme sa na Váš záujem o pevnú uskladňovaciu kapacitu v Súťaži MVP/1/2016!