Novinky
Obchodná verejná súťaž na Osadenie separátora na ZS6
Spoločnosť POZAGAS a.s. vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na Osadenie separátora na ZS6. Viac ...
Viac | 19. 02. 2021 |

»Zobraziť všetky správy

História alokácií

 

Ponuka 4/2/2021:369 697MWh
Ponuka 3/3/2021:640 207MWh
Ponuka 29/3/2021:297 561MWh