Novinky
OVS Precenenie majetku
Spoločnosť POZAGAS a.s. týmto vyhlasuje OVS "Precenenie majetku".Všetky potrebné ...
Viac | 17. 06. 2022 |
OVS Optimalizácia nástreku MeOH na stredisku ZS6 - spracovanie PD a realizácia 1. etapy (aktualizácia k 24.5.2022)
Spoločnosť POZAGAS a.s. týmto vyhlasuje OVS "Optimalizácia nástreku MeOH na stredisku ZS6 - ...
Viac | 24. 05. 2022 |
Aktualizácia cenníka k 1.6.2022
Spoločnosť POZAGAS a.s. zverejnila na svojej webovej stránke aktualizovaný Cenník, ktorý sa ...
Viac | 20. 05. 2022 |

»Zobraziť všetky správy

Informácia o používaní Cookies

V záujme podávania transparentných, jasných a zrozumiteľných informácií o nakladaní s informáciami a osobnými údajmi užívateľov svojho webového sídla si spoločnosť POZAGAS a.s., so sídlom Malé námestie 1, 901 01 Malacky, akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 1271/B, IČO: 31 435 688 (''Spoločnosť''), dovoľuje poskytnúť vám, ako návštevníkovi webovej stránky www.pozagas.sk, v súlade so zákonom č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, nasledovné informácie o používaní tzv. súborov cookies (''Cookies'').

Čo sú Cookies?

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú uchovávané prostredníctvom vášho internetového prehliadača vo vašom počítači, tablete, mobilnom telefóne alebo inom zariadení. Cookies nám umožňujú zabezpečiť a zlepšovať riadne fungovanie stránky www.pozagas.sk.

Aké typy a na aký účel Cookies používame?

Spoločnosť využíva výlučne dočasné Cookies, ktoré slúžia na zabezpečovanie základných funkcií, ako je navigácia stránky, prístup k chráneným oblastiam webových stránok alebo identifikovanie vášho zariadenia pri opakovanom načítavaní častí našej webovej stránky v rámci jednej návštevy. Zlepšujú vám tak možnosti jej prehliadania. Po ukončení činnosti prehliadača webových stránok sú dočasné Cookies z vášho zariadenia odstránené.

Z hľadiska účelu využívame Cookies výlučne na zabezpečenie a zlepšenie funkčnosti našej webovej stránky. Cookies, na ktorých využívanie je potrebný Váš predchádzajúci súhlas, Spoločnosť nevyužíva.

Hlavná stránka