Novinky
Obchodná verejná súťaž na dodávku plynu pre prevádzkové účely v období 2018 a 2019
Spoločnosť POZAGAS a.s. zverejňuje k 8.6.2018 Rámcové podmienky pre Obchodnú(é) verejnú(é) ...
Viac | 08. 06. 2018 |

»Zobraziť všetky správy

Súťaž MVP/1/2017 (uskladňovacia kapacita SPLIT STORAGE pre sezónu 2017/18)


Vážení účastníci trhu s plynom,

spoločnosť POZAGAS a.s. prináša na trh pre zvyšok sezóny 2017/2018 unikátnu novinku na poli produktov s uskladňovacou kapacitou s názvom SPLIT STORAGE v rámci Súťaže MVP/1/2017.

Ako už samotný názov naznačuje, SPLIT STORAGE predstavuje produkt s rozdelenou fázou pre vtláčanie a ťažbu plynu, pričom Zákazník a POZAGAS majú spoločne možnosť rozhodnúť sa, či po zatlačení plynu za výhodnú letnú cenu bude Zákazník pokračovať v možnosti ťažby plynu na trh v zimnom období, a to v závislosti od aktuálnych podmienok na trhu.

SPLIT STORAGE je atraktívne riešenie pre Zákazníka na doplnenie jeho portfólia pre sezónu 2017/2018 aj z dôvodu, že Zákazník má možnosť vstúpiť do transakcie so spoločnosťou POZAGAS s takmer nulovým rizikom spojeným s pohybom ceny komodity v čase.

Ďalšie podrobnosti ohľadom podmienok vašej účasti v Súťaži MVP/1/2017, charakteristiky produktu, spôsobu jeho pridelenia a výpočtu ceny nájdete v súťažnej dokumentácii nižšie alebo v produktovom letáku tu.


Súťažná dokumentácia pre produkt SPLIT STORAGE (MVP/1/2017)

Súťažné podmienky
Zmluva o skladovaní plynu
Žiadosť o prístup do zásobníka a uskladňovanie plynu
Registračný formulár


V prípade potreby sme Vám k dispozícii na e-mailovej adrese: international.tender@pozagas.sk
Tešíme sa na váš záujem o produkt SPLIT STORAGE v Súťaži MVP/1/2017!