Novinky
Obchodná verejná súťaž na dodávku plynu pre prevádzkové účely v období 2018 a 2019
Spoločnosť POZAGAS a.s. zverejňuje k 8.6.2018 Rámcové podmienky pre Obchodnú(é) verejnú(é) ...
Viac | 08. 06. 2018 |

»Zobraziť všetky správy

Súťaž MVP/3/2017 (Súťaž na uskladňovaciu kapacitu s indexovanou cenou B.U.I.L.D. pre sezónu 2018/19)


Vážení účastníci trhu s plynom,


spoločnosť POZAGAS a.s. uvádza pre sezónu 2018/2019 voľnú uskladňovaciu kapacitu na pevnej báze v rámci medzinárodnej súťaže s označením MVP/3/2017 v celkovej výške cca. 900 GWh (cca. 85 mil.m3) pracovného objemu plynu.

V rámci súťaže MVP/3/2017 spoločnosť POZAGAS a.s. ponúka uskladňovaciu kapacitu s indexovanou cenou určenou v referenčnom období (uskladňovací koncept B.U.I.L.D.) prostredníctvom uskladňovacieho produktu BASIC 120 s efektívnou vtlačiteľnosťou a vyťažiteľnosťou 120 dní.


Ďalšie podrobnosti ohľadom podmienok Vašej účasti v Súťaži MVP/3/2017, charakteristiky uskladňovacieho produktu, spôsobu prideľovania uskladňovacej kapacity a výpočtu ceny nájdete v súťažnej dokumentácii nižšie.


Súťažná dokumentácia (MVP/3/2017):

Súťažné podmienky
Zmluva o skladovaní plynu
Žiadosť o prístup do zásobníka a uskladňovanie plynu
Registračný formulár
Prevádzkový poriadok
Technické podmienky

 

V prípade potreby sme Vám k dispozícii na e-mailovej adrese: international.tender@pozagas.sk.

Tešíme sa na Váš záujem o pevnú uskladňovaciu kapacitu v Súťaži MVP/3/2017!