Novinky
Súťaž 27/2/2020 - Dodávka plynu pre technologické účely 2020/2021
V rámci OVS - Dodávka plynu pre technologické účely v období 2020 a 2021, POZAGAS vyhlasuje Súťaž ...
Viac | 24. 02. 2020 |
Inštalácia jednočinných pohonov na vstupných armatúrach sond v kolektorovni ZS 6 - Dodávka pohonov vrátane osadenia a funkčného vyskúšania
POZAGAS a.s. vyhlasuje 21.2.2020 Obchodnú verejnú súťaž - Inštalácia jednočinných pohonov na ...
Viac | 21. 02. 2020 |
Obchodná verejná súťaž na dodávku plynu pre prevádzkové účely v období 2020 a 2021
Spoločnosť POZAGAS a.s. zverejňuje18/2/2020 Rámcové podmienky pre Obchodnú(é) verejnú(é) ...
Viac | 18. 02. 2020 |

»Zobraziť všetky správy

Jednotlivé služby

Ďalšie služby umožňujú zákazníkom vhodnou kombináciou dotvoriť si základný produkt podľa svojich individuálnych potrieb.

Súvisiace ďalšie služby:

  1. jednotlivá pevná služba vo forme voľného pracovného objemu plynu a/alebo voľného vtlačného výkonu a/alebo voľného ťažobného výkonu,
  2. jednotlivá prerušiteľná služba vo forme voľného pracovného objemu a/alebo voľného vtlačného výkonu a/alebo voľného ťažobného výkonu na dennej báze,
  3. zmena formy Balíčka služieb-BU zo Sezónneho BU na Flexibilný BU a naopak,
  4. ďalší Vstupno-výstupný (odovzdávaco-preberací) bod,
  5. zastupovanie zákazníka spoločnosti POZAGAS pri colných deklaráciách.

Ďalej spoločnosť POZAGAS v rámci podpory obchodovania s uskladňovacou kapacitou alebo jej časťou ponúka:

  1. prevod Plynu medzi účtami uskladneného plynu v Zásobníku,
  2. prevod práv a povinností zo Zmluvy o skladovaní plynu,
  3. prenechanie práv a povinností zo Zmluvy o skladovaní plynu,
  4. prevod Plynu medzi Zásobníkom a prepojeným zásobníkom a naopak,
  5. prevádzkovanie nástenky pre zverejnenie ponúk na obchodovanie s Uskladňovacou kapacitou (bulletin board) medzi účastníkmi trhu s Plynom.

Spoločnosť POZAGAS v rámci rozvoja Uskladňovacej kapacity môže ponúknuť rozvojovú (testovaciu) uskladňovaciu kapacitu na prerušiteľnej báze.

Pre podrobnosti pozri Prevádzkový poriadok a Technické podmienky

späť