Novinky
Uskladňovacia kapacita pre sezónu 2020/2021
Spoločnosť POZAGAS a.s. vyhlásila dňa 5.6.2019 začiatok predaja uskladňovacej kapacity pre sezónu ...
Viac | 05. 06. 2019 |
Obchodná verejná súťaž "Bezpečnostný riadiaci systém na ZS6"
Spoločnosť POZAGAS a.s. zverejňuje k 17.7.2019 Obchodnú verejnú súťaž "Bezpečnostný ...
Viac | 29. 01. 2019 |

»Zobraziť všetky správy

Jednotlivé služby

Ďalšie služby umožňujú zákazníkom vhodnou kombináciou dotvoriť si základný produkt podľa svojich individuálnych potrieb.

Súvisiace ďalšie služby:

  1. jednotlivá pevná služba vo forme voľného pracovného objemu plynu a/alebo voľného vtlačného výkonu a/alebo voľného ťažobného výkonu,
  2. jednotlivá prerušiteľná služba vo forme voľného pracovného objemu a/alebo voľného vtlačného výkonu a/alebo voľného ťažobného výkonu na dennej báze,
  3. zmena formy Balíčka služieb-BU zo Sezónneho BU na Flexibilný BU a naopak,
  4. ďalší Vstupno-výstupný (odovzdávaco-preberací) bod,
  5. zastupovanie zákazníka spoločnosti POZAGAS pri colných deklaráciách.

Ďalej spoločnosť POZAGAS v rámci podpory obchodovania s uskladňovacou kapacitou alebo jej časťou ponúka:

  1. prevod vlastníckeho práva k Plynu uskladneného v Zásobníku,
  2. prevod práv a povinností zo Zmluvy o skladovaní plynu,
  3. prenechanie práv a povinností zo Zmluvy o skladovaní plynu,
  4. prevod Plynu medzi Zásobníkom a prepojeným zásobníkom a naopak,
  5. prevádzkovanie nástenky pre zverejnenie ponúk na obchodovanie s Uskladňovacou kapacitou (bulletin board) medzi účastníkmi trhu s Plynom.

Spoločnosť POZAGAS v rámci rozvoja Uskladňovacej kapacity môže ponúknuť rozvojovú (testovaciu) uskladňovaciu kapacitu na prerušiteľnej báze.

Pre podrobnosti pozri Prevádzkový poriadok a Technické podmienky

späť