Novinky
OVS Dodávka prevodníkov tlaku
Spoločnosť POZAGAS vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž "Dodávka prevodníkov tlaku".Viac ...
Viac | 17. 07. 2020 |
OVS Dodávka podseparátora PS1
Spoločnosť POZAGAS vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž "Dodávka podseparátora PS1".Viac ...
Viac | 02. 07. 2020 |
OVS Integrovaný bezpečnostný systém ZS6
Spoločnosť POZAGAS vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž "Integrovaný bezpečnostný systém ...
Viac | 05. 06. 2020 |

»Zobraziť všetky správy

Aktualizácia plánu odstávok k 3.4.2020

| 03. 04. 2020 |

«Späť

Aktualizáciu ročného plánu odstávok pre rok 2020 k 3.4.2020 nájdete na webovej stránke spoločnosti POZAGAS a.s. v sekcii Zásobník plynu/Odstávky pod linkou vzťahujúcou sa na plán odstávok v roku 2020, alebo priamo tu.