Novinky
OVS Precenenie majetku
Spoločnosť POZAGAS a.s. týmto vyhlasuje OVS "Precenenie majetku".Všetky potrebné ...
Viac | 17. 06. 2022 |
OVS Optimalizácia nástreku MeOH na stredisku ZS6 - spracovanie PD a realizácia 1. etapy (aktualizácia k 24.5.2022)
Spoločnosť POZAGAS a.s. týmto vyhlasuje OVS "Optimalizácia nástreku MeOH na stredisku ZS6 - ...
Viac | 24. 05. 2022 |
Aktualizácia cenníka k 1.6.2022
Spoločnosť POZAGAS a.s. zverejnila na svojej webovej stránke aktualizovaný Cenník, ktorý sa ...
Viac | 20. 05. 2022 |

»Zobraziť všetky správy

OVS Inštalácia jednočinných pohonov na vstupných armatúrach sond v kolektorovni ZS6 – 2. etapa – Hlavný a Nadložný báden

| 16. 05. 2022 |

«Späť

Spoločnosť POZAGAS a.s. týmto vyhlasuje OVS "Inštalácia jednočinných pohonov na vstupných armatúrach sond v kolektorovni ZS6 - 2. etapa - Hlavný a Nadložný báden".

Všetky potrebné informácie k zverejnenej OVS sú dostupné v sekcii Spoločnosť/Obstarávanie