Novinky
Poistenie majetku v združenom výberovom konaní
Spoločnosť POZAGAS vyhlásila Obchodnú verejnú súťaž "Poistenie majetku v združenom ...
Viac | 04. 10. 2017 |
Bezpečnostné uzávery na plynovodoch ZS6 - realizácia
Spoločnosť POZAGAS vyhlásila Obchodnú verejnú súťaž "Bezpečnostné uzávery na plynovodoch ...
Viac | 22. 09. 2017 |
Cenník platný od 1.5.2017
Spoločnosť POZAGAS a.s. zverejnila na svojej webovej stránke nový Cenník, ktorý sa uplatňuje od ...
Viac | 28. 04. 2017 |

»Zobraziť všetky správy

Organizačná štruktúra

Dozorná rada

pán Dan PantilieI predseda
pán Mojmír MamojkaI člen
pán Milan SotákI člen

 

Predstavenstvo spoločnosti

pán Martin BartošovičI predseda
pani Mária BronišováI podpredseda
pán Ladislav GorylI člen
pán Tomáš MiřackýI člen
pán Razvan Mihail GeorgescuI člen
pán Szilárd KásaI člen

 

Manažment spoločnosti

pán Ivan Vaškorl generálny riaditeľ
pán Ján Kovárl riaditeľ pre rozvoj a prevádzku
pán Martin Beňal riaditeľ pre obchod a marketing
pán Ondrej Stachol manažér pre právny servis
pán Ján Smatanal manažér pre ekonomiku a financie