Novinky
Aktualizácia plánu odstávok k 3.4.2020
Aktualizáciu ročného plánu odstávok pre rok 2020 k 3.4.2020 nájdete na webovej stránke spoločnosti ...
Viac | 03. 04. 2020 |
OVS Výmena prevodovky turbokompresora TK ¼ na ZS6 Malacky
Spoločnosť POZAGAS vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž na Výmenu prevodovky turbokompresora TK ¼ na ...
Viac | 04. 03. 2020 |
Inštalácia jednočinných pohonov na vstupných armatúrach sond v kolektorovni ZS 6 - Dodávka pohonov vrátane osadenia a funkčného vyskúšania
POZAGAS a.s. vyhlasuje 21.2.2020 Obchodnú verejnú súťaž - Inštalácia jednočinných pohonov na ...
Viac | 21. 02. 2020 |

»Zobraziť všetky správy

Sekundárny trh

Zákazník na právo v prípade potreby využiť nasledovné možnosti pre využitie uskladňovacej kapacity dohodnutej v zmluve o skladovaní plynu alebo jej časti s parametrami tak, ako sú definované v zmluve o skladovaní plynu, treťou stranou:

  1. prevod práv a povinností zo zmluvy o skladovaní plynu,
  2. prenechanie práv a povinností zo zmluvy o skladovaní plynu,
  3. prevod vlastníctva k plynu uskladnenému v zásobníku na iného zákazníka.

Prevod práv a povinností zo zmluvy o skladovaní na tretiu osobu podlieha súhlasu spoločnosti POZAGAS.
Prevod vlastníctvo k plynu uskladnenému v zásobníku na iného zákazníka podlieha spoločnej oznamovacej povinnosti.