Novinky
OVS Výber dodávateľa strážnej služby 2020 – 2024
Spoločnosť POZAGAS a.s. vyhlasuje Obchodnú Verejnú Súťaž na dodávateľa strážnej služby v ...
Viac | 13. 12. 2019 |
Uskladňovacia kapacita pre sezónu 2020/2021
Spoločnosť POZAGAS a.s. vyhlásila dňa 5.6.2019 začiatok predaja uskladňovacej kapacity pre sezónu ...
Viac | 05. 06. 2019 |

»Zobraziť všetky správy

Sekundárny trh

Zákazník na právo v prípade potreby využiť nasledovné možnosti pre využitie uskladňovacej kapacity dohodnutej v zmluve o skladovaní plynu alebo jej časti s parametrami tak, ako sú definované v zmluve o skladovaní plynu, treťou stranou:

  1. prevod práv a povinností zo zmluvy o skladovaní plynu,
  2. prenechanie práv a povinností zo zmluvy o skladovaní plynu,
  3. prevod vlastníctva k plynu uskladnenému v zásobníku na iného zákazníka.

Prevod práv a povinností zo zmluvy o skladovaní na tretiu osobu podlieha súhlasu spoločnosti POZAGAS.
Prevod vlastníctvo k plynu uskladnenému v zásobníku na iného zákazníka podlieha spoločnej oznamovacej povinnosti.