Novinky
Obchodná verejná súťaž na dodávku plynu pre prevádzkové účely v období 2018 a 2019
Spoločnosť POZAGAS a.s. zverejňuje k 8.6.2018 Rámcové podmienky pre Obchodnú(é) verejnú(é) ...
Viac | 08. 06. 2018 |

»Zobraziť všetky správy

Sekundárny trh

Zákazník na právo v prípade potreby využiť nasledovné možnosti pre využitie uskladňovacej kapacity dohodnutej v zmluve o skladovaní plynu alebo jej časti s parametrami tak, ako sú definované v zmluve o skladovaní plynu, treťou stranou:

  1. prevod práv a povinností zo zmluvy o skladovaní plynu,
  2. prenechanie práv a povinností zo zmluvy o skladovaní plynu,
  3. prevod vlastníctva k plynu uskladnenému v zásobníku na iného zákazníka.

Prevod práv a povinností zo zmluvy o skladovaní na tretiu osobu podlieha súhlasu spoločnosti POZAGAS.
Prevod vlastníctvo k plynu uskladnenému v zásobníku na iného zákazníka podlieha spoločnej oznamovacej povinnosti.