Novinky
Kamerový systém ZS7 Jakubov
Spoločnosť POZAGAS vyhlásila Obchodnú verejnú súťaž "Kamerový systém ZS7 ...
Viac | 04. 10. 2017 |
Cenník platný od 1.5.2017
Spoločnosť POZAGAS a.s. zverejnila na svojej webovej stránke nový Cenník, ktorý sa uplatňuje od ...
Viac | 28. 04. 2017 |

»Zobraziť všetky správy

Sekundárny trh

Zákazník na právo v prípade potreby využiť nasledovné možnosti pre využitie uskladňovacej kapacity dohodnutej v zmluve o skladovaní plynu alebo jej časti s parametrami tak, ako sú definované v zmluve o skladovaní plynu, treťou stranou:

  1. prevod práv a povinností zo zmluvy o skladovaní plynu,
  2. prenechanie práv a povinností zo zmluvy o skladovaní plynu,
  3. prevod vlastníctva k plynu uskladnenému v zásobníku na iného zákazníka.

Prevod práv a povinností zo zmluvy o skladovaní na tretiu osobu podlieha súhlasu spoločnosti POZAGAS.
Prevod vlastníctvo k plynu uskladnenému v zásobníku na iného zákazníka podlieha spoločnej oznamovacej povinnosti.