Plánované
odstávky 2023
Zasobnik

Ročný plán odstávok 2023

Paragraf

Plánované odstávky zásobníka PZZP Láb 4. stavba

Ročný plán predpokladaných odstávok zásobníka pre obdobie od 1.1.2023 do 31.12.2023.

Verzia č. 1 (30.11.2022)

Poznámka k dokumentu vyššie:
Údaje vo vyššie uvedenej tabuľke vychádzajú z aktuálneho stavu poznania a v prípade potreby môžu podliehať dodatočným aktualizáciám. Akékoľvek dodatočné zmeny budú oznámené v súlade s uzatvorenými zmluvami o skladovaní plynu a platnou legislatívou.
 

Plánované odstávky prepojovacieho bodu WAG/MAB (odstávka v zmysle oznámenia zo strany Gas Connect Austria GmBH)

Ročný plán predpokladaných odstávok pre obdobie od 1.1.2023 do 31.12.2023.

Verzia č. 1 (30.11.2022)

Verzia č. 2 (28.12.2022)