Výročné
správy spoločnosti

Podrobné informácie o činnosti spoločnosti

Budova

Výročné správy

Paragraf

Individuálna účtovná závierka POZAGAS a.s. za rok 2023 


Individuálna účtovná závierka POZAGAS a.s. za rok 2023 bola schválená na Valnom zhromaždení POZAGAS a.s. a v zmysle platnej legislatívy bola zaslaná na zverejnenie v Registri účtovných závierok.

Výročná správa 2022 
Individuálna účtovná závierka POZAGAS a.s. za rok 2022 


Individuálna účtovná závierka POZAGAS a.s. za rok 2022 bola schválená na Valnom zhromaždení POZAGAS a.s. a v zmysle platnej legislatívy bola zaslaná na zverejnenie v Registri účtovných závierok.

Výročná správa 2021
Individuálna účtovná závierka POZAGAS a.s. za rok 2021


Individuálna účtovná závierka POZAGAS a.s. za rok 2021 bola schválená na Valnom zhromaždení POZAGAS a.s. a v zmysle platnej legislatívy bola zaslaná na zverejnenie v Registri účtovných závierok.

Výročná správa 2020
Individuálna účtovná závierka POZAGAS a.s. za rok 2020


Individuálna účtovná závierka POZAGAS a.s. za rok 2020 bola schválená na Valnom zhromaždení POZAGAS a.s. a v zmysle platnej legislatívy bola zaslaná na zverejnenie v Registri účtovných závierok.

Výročná správa 2019
Individuálna účtovná závierka POZAGAS a.s. za rok 2019


Individuálna účtovná závierka POZAGAS a.s. za rok 2019 bola schválená na Valnom zhromaždení POZAGAS a.s. a v zmysle platnej legislatívy bola zaslaná na zverejnenie v Registri účtovných závierok.