Spoločnosť POZAGAS

Poskytovateľ flexibilných a spoľahlivých služieb skladovania plynu

Budova

O spoločnosti

Paragraf

POZAGAS a.s. je vlastníkom a prevádzkovateľom podzemného zásobníka zemného plynu Láb 4. stavba, ktorý sa nachádza na západnom Slovensku v blízkosti mesta Malacky a hraníc s Rakúskom.

Spoločnosť POZAGAS a.s. bola založená v roku 1993 spoločnosťami Slovenský plynárenský priemysel, š.p., Bratislava a Nafta, a.s. Gbely za účelom výstavby a prevádzky podzemného zásobníka zemného plynu Láb 4. stavba. V roku 1994 do spoločnosti kapitálovo vstúpila francúzska plynárenská spoločnosť Gaz de France (v súčasnosti ENGIE). 

POZAGAS a.s. bola prvou energetickou spoločnosťou v Slovenskej republike so strategickým zahraničným partnerom vo svojej akcionárskej štruktúre. V súčasnosti  je členom skupiny EPH, jednej z najväčších energetických spoločností v strednej Európe.

Plnohodnotne pokrývame dopyt po skladovaní zemného plynu na Slovensku, avšak svoje uskladňovacie kapacity v ešte väčšom meradle exportujeme na rozvinutejší, rakúsky plynárenský trh. Zásobník POZAGAS má pritom unikátnu možnosť prepojiť trhové oblasti Rakúsko a Slovensko.

Usilujeme sa prispievať k spolupráci a vytváraniu synergií v slovenskom aj európskom kontexte. Patríme do viacerých významných záujmových organizácií, ktoré združujú spoločnosti pôsobiace v energetike na Slovensku alebo v rámci Európskej únie (napr. Slovenský plynárenský a naftový zväz, Gas Infrastructure Europe).

Sme  dlhoročnými držiteľmi medzinárodne uznávaných certifikátov kvality podľa normy ISO 9001, systému riadenia životného prostredia ISO 14001 a systému riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ISO 45001. Pravidelne úspešne podstupujeme proces recertifikácie podľa štandardov ISO noriem.