Transparentnosť

Zverejňujeme potrebné informácie v súlade s európskym štandardom

Zasobnik

Transparentnosť

Paragraf

Transparentnosť podľa GIE

Ako člen záujmovej organizácie Gas Infrastructure Europe implementujeme spoločný nástroj umožňujúci účastníkom trhu s plynom jednoduchú a uniformnú navigáciu ku kľúčovým informáciám na webstránke POZAGAS a.s., tzv. "Transparency Template".
 

MenuPodmenu
KontaktKontakt
Technické informácie a ponúkané službyTechnické informácie
Produkty a služby
Ako sa stať zákazníkom/užívateľomAko si rezervovať kapacitu
Zmluvné informácie
Informácie o nadväzujúcich sieťach
KapacitaPrimárny trh
Sekundárny trh
Ceny a cenotvorbaInformácie o cenách a cenotvorbe
Cenová kalkulačka
DokumentyPrevádzkový poriadok a Technické podmienky
Regulácia a legislatíva
Prevádzkové informácieÚdržba a odstávky
Prevádzkové informácie
RôzneProjekty

Prevádzkové údaje

Spoločnosť POZAGAS a.s. podporuje transparentný prístup k svojim prevádzkovým informáciám, ktorý jej ukladá platná slovenská a európska legislatíva. Údaje o využívaní zásobníka v agregovanej podobe nájdete v tejto sekcii.

 

Agregované denné údaje o využití zásobníka

Zverejňovanie dôverných informácií (Urgent Market Message)

V zmysle článku 4 (povinnosť uverejňovať dôverné informácie) Nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1227/2011 o integrite a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou (REMIT), POZAGAS a.s. informuje účastníkov trhu o dôverných informáciách na platforme IIP - REMIT Inside Information Platform (SOLIEN).

Energetická legislatíva

Národnú energetickú legislatívu v oblasti podzemného uskladňovania zemného plynu nájdete na web stránke Ministerstva hospodárstva SR a Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

Energetickú legislatívu definujúcu regulačný rámec Rakúska s vplyvom na skladovacie služby spoločnosti POZAGAS poskytované na rakúskom trhu nájdete na web stránke rakúskeho regulačného úradu E-Control.

Európsku energetickú legislatívu nájdete na web stránke Európskej Únie.

Rozvoj

Aktuálne nie je plánovaná úprava ukladňovacej kapacity Zásobníka POZAGAS.