Podzemný zásobník plynu
Láb 4. stavba

Zásobník POZAGAS patrí do skupiny vyťažených ložísk zemného plynu

Zasobnik

Zásobník plynu

Paragraf

Základné parametre

Zásobník POZAGAS (Podzemný zásobník zemného plynu Láb 4. stavba) sa nachádza na západnom Slovensku v blízkosti mesta Malacky. Predstavuje komplex 8 vyťažených ložísk zemného plynu s hĺbkou 620 – 1050 m, ktoré boli procesom postupnej konverzie premenené na zásobník. Kompresnú prácu zabezpečuje flotila plynom poháňaných turbokompresorov s celkovým inštalovaným výkonom 6,33 MW.

Plyn sa do zásobníka vtláča a spätne ťaží prostredníctvom 3 prevádzkových stredísk s fondom viac ako 100 zásobníkových sond. Technické prepojenia zásobníka POZAGAS s nadväzujúcimi sieťami  umožňujú vtláčanie a ťažbu  plynu do  plynárenského uzla Baumgarten (Virtuálny obchodný bod Rakúsko), rovnako vtláčanie a ťažbu plynu do prepravnej siete Slovenskej republiky a ťažbu plynu do distribučnej siete Slovenskej republiky.

Technická kapacita

Technická kapacita Zásobníka POZAGAS
Pracovný objem plynu6 947 GWh
Vtáčny výkon72,66 GWh/deň
Ťažobný výkon72,66 GWh/deň

Alokačný režim

Spoločnosť POZAGAS uplatňuje alokačný režim založený na potvrdenej nominácii zákazníka - množstvo plynu, ktoré spoločnosť POZAGAS potvrdila na prevzatie alebo odovzdanie (nominované a potvrdené množstvo) sa považuje za vtlačené alebo vyťažené množstvo. Odchýlka celkového zameraného množstva plynu od sumy pridelených množstiev plynu je riešená medzi spoločnosťou POZAGAS a príslušným prevádzkovateľom nadväzujúcej siete na bilančnom účte (tzv. Operational Balancing Account).