Štandardy
kvality

Vyhodnotenie štandardov kvality podľa vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetvi

Zasobnik

Štandardy kvality

Paragraf

Spoločnosť POZAGAS zverejňuje vyhodnotenie štandardov kvality za predchádzajúci kalendárny rok v zmysle svojej povinnosti vyplývajúcej z § 13 ods. 8 Vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 278/2012 Z.z. ktorou sa ustanovujú štandardy kvality uskladňovania plynu, prepravy plynu, distribúcie plynu a dodávky plynu.
 

Vyhodnotenie štandardov kvality za rok 2023

Vyhodnotenie štandardov kvality za rok 2022

Vyhodnotenie štandardov kvality za rok 2021

Vyhodnotenie štandardov kvality za rok 2020