Cenník

za služby poskytované spoločnosťou POZAGAS a.s. a podmienky uplatňovania cien

Sluzby

Cenník

Paragraf

POZAGAS a.s. uplatňuje v zmysle platného Zákona o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 251/2012 Z. z. dohodnutý prístup k zásobníku. Na služby aplikuje trhové princípy tvorby ceny:

  • podporujúce nediskriminačný prístup,
  • zvyšujúce likviditu na trhu s uskladňovacou kapacitou,
  • umožňujúce vstup nových hráčov na trh,
  • zabraňujúce krížové dotácie medzi užívateľmi uskladňovacích služieb.

 

Cenník za služby poskytované spoločnosťou POZAGAS a.s. platný od 16.5.2024