Plynárenský rok
2025/2026
Zasobnik

Plynárenský rok 2025/2026

Paragraf
Technická kapacitaGWh
Pracovný objem plynu6 947
Denný vtlačný výkon30,05
Denný ťažobný výkon30,05
Zazmluvnená kapacitaGWh
Pracovný objem plynu2 705
Denný vtlačný výkon30,05
Denný ťažobný výkon30,05
Dostupná kapacitaGWh
Pracovný objem plynu4 242
Denný vtlačný výkon42,61
Denný ťažobný výkon42,61

Poznámka:

  1. Voľná uskladňovacia kapacita predstavuje Uskladňovaciu kapacitu, ktorá je dostupná na využívanie počas celého skladovacieho roka (1.4. daného roka- 31.3. nasledujúceho roka), resp. jeho zostávajúcej časti, pri rešpektovaní geologicko-technických charakteristík zásobníka, jej dostupnosti a pri predpoklade štandardného spôsobu využívania Uskladňovacej kapacity zo strany zákazníkov. Dostupnosť krátkodobej Uskladňovacej kapacity, prípadne kapacity s inými obmedzeniami alebo výkonovými charakteristikami sa môže v čase líšiť.
  2. Zverejnené údaje môžu podliehať ďalším úpravám zo strany POZAGAS a.s. Tieto údaje nezahŕňajú uskladňovacie služby v testovacej fáze.