Plánované
odstávky 2021
Zasobnik

Ročný plán odstávok 2021

Paragraf

Plánované odstávky zásobníka PZZP Láb 4. stavba

Ročný plán predpokladaných odstávok zásobníka pre obdobie od 1.1.2021 do 31.12.2021.

Verzia č. 1 (27.11.2020)

Verzia č. 2 (14.9.2021)

 

Poznámka k dokumentu vyššie:
Údaje vo vyššie uvedenej tabuľke vychádzajú z aktuálneho stavu poznania a v prípade potreby môžu podliehať dodatočným aktualizáciám. Akékoľvek dodatočné zmeny budú oznámené v súlade s uzatvorenými zmluvami o skladovaní plynu a platnou legislatívou.

Plánované odstávky prepojovacieho bodu WAG/MAB (odstávka v zmysle oznámenia zo strany Gas Connect Austria GmBH)

Ročný plán predpokladaných odstávok pre obdobie od 1.1.2021 do 31.12.2021.

Verzia č. 1 (13.11.2020)

Verzia č. 2 (1.6.2021)

Verzia č. 3 (4.10.2021)

Neplánované odstávky

Neplánovaná odstávka prepojovacieho bodu MAB/WAG (odstávka v zmysle oznámenia zo strany Gas Connect Austria GmBH).

Verzia č. 1 (20.4.2021)

Verzia č. 2 (21.4.2021)