Dodávka plynu pre technologické účely 2024/2025

Dodávka plynu pre technologické účely 2024/2025

Sluzby

Dodávka plynu pre technologické účely 2024/2025

Paragraf
Nadpis

Dodávka plynu pre technologické účely 2024/2025

Text

Spoločnosť POZAGAS a.s. zverejňuje dňa 8.7.2024 Rámcové podmienky pre Obchodnú(é) verejnú(é) súťaž(e) na dodávku plynu pre prevádzkové účely v období 2024 a 2025.

Nákup plynu môže POZAGAS realizovať prostredníctvom jednej, alebo viacerých Obchodných verejných súťaží.

Presné informácie ohľadom vyhlásenia Obchodnej(ých) verejnej(ých) súťaže(í), účasti v nich a ďalšie dôležité informácie a dokumenty nájdete v priloženej súťažnej dokumentácii nižšie.

Rámcové podmienky súťaží

Zmluva na nákup plynu

Formulár na predloženie cenovej ponuky (všeobecný)

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na nasledovných adresách a číslach:

 

Meno: Martin Beňa

Funkcia: riaditeľ pre obchod a marketing

Telefónne číslo: +421 34 772 5939 - kl. 214

Mobilné číslo: +421 905 447 355

E-mail:  bena@pozagas.sk

 

Meno: Lukáš Peregrim

Funkcia: manažér pre obchod a marketing

Telefónne číslo: +421 34 772 5939 - kl. 211

Mobilné číslo: +421 917 975 798

E-mail: peregrim@pozagas.sk