Plynárenský rok
2024/2025
Zasobnik

Plynárenský rok 2024/2025

Paragraf
Technická kapacitaGWh
Pracovný objem plynu6 947
Denný vtlačný výkon72,66
Denný ťažobný výkon72,66
Zazmluvnená kapacitaGWh
Pracovný objem plynu5 119
Denný vtlačný výkon52,81
Denný ťažobný výkon46,47
Dostupná kapacitaGWh
Pracovný objem plynu1 828
Denný vtlačný výkon19,85
Denný ťažobný výkon26,19

Poznámka:

  1. Voľná uskladňovacia kapacita predstavuje Uskladňovaciu kapacitu, ktorá je dostupná na využívanie počas celého skladovacieho roka (1.4. daného roka- 31.3. nasledujúceho roka), resp. jeho zostávajúcej časti, pri rešpektovaní geologicko-technických charakteristík zásobníka, jej dostupnosti a pri predpoklade štandardného spôsobu využívania Uskladňovacej kapacity zo strany zákazníkov. Dostupnosť krátkodobej Uskladňovacej kapacity, prípadne kapacity s inými obmedzeniami alebo výkonovými charakteristikami sa môže v čase líšiť.
  2. Zverejnené údaje môžu podliehať ďalším úpravám zo strany POZAGAS a.s. Tieto údaje nezahŕňajú uskladňovacie služby v testovacej fáze.