Plánované
odstávky 2022
Zasobnik

Ročný plán odstávok 2022

Paragraf

Plánované odstávky zásobníka PZZP Láb 4. stavba

Ročný plán predpokladaných odstávok zásobníka pre obdobie od 1.1.2022 do 31.12.2022.

Verzia č. 1 (29.11.2021)

Verzia č. 2 (22.4.2022)

Verzia č. 3 (28.10.2022)

 

Poznámka k dokumentu vyššie:
Údaje vo vyššie uvedenej tabuľke vychádzajú z aktuálneho stavu poznania a v prípade potreby môžu podliehať dodatočným aktualizáciám. Akékoľvek dodatočné zmeny budú oznámené v súlade s uzatvorenými zmluvami o skladovaní plynu a platnou legislatívou.

Plánované odstávky prepojovacieho bodu WAG/MAB (odstávka v zmysle oznámenia zo strany Gas Connect Austria GmBH)

Ročný plán predpokladaných odstávok pre obdobie od 1.1.2022 do 31.12.2022.

Verzia č. 1 (19.11.2021)